Opis realizacji

Mamy również doświadczenie w "przenoszeniu" punktu podstawowej osnowy geodezyjnej 2-giej klasy. Czynności takiej dokonaliśmy we wsi Michałki, powiat nidzicki. Punkt zlokalizowany na terenie żwirowni uległby zniszczeniu, a z racji tego że jest on prawnie chroniony inwestor zobowiązany był to jego odtworzenia w nowym miejscu, nie narażonym na zniszczenie. Po osadzeniu punktu na nowej lokalizacji dokonano jego pomiaru w oparciu o punkty POLREF technologią GPS.