Opis realizacji

Jesteśmy w trakcie prowadzenia obsługi budowy centrum handlowego w Bartoszycach. Całą inwestycję prowadzimy kompleksowo, gdzie jesteśmy odpowiedzialni za obsługę budowy hali począwszy od wykopów pod stopy fundamentowe, tyczenie osi a na inwentaryzacji powykonawczej skończywszy. Również odpowiadamy za tyczenie infrastruktury towarzyszącej w postaci parkingów, chodników, sieci uzbrojenia terenu, latarni, kanalizacji i innych. Planowany termin zakończenia inwestycji to kwiecień 2014.