Opis realizacji

Innym rodzajem prac podczas których zdobywaliśmy doświadczenie była kompleksowa obsługa budowy drogi krajowej DK-16 Biskupiec-Borki Wielkie. Na całym odcinku drogi obsługiwaliśmy budowę obiektów mostowych (WD1, WD2, WI, WD3, WD4, WD5, PG1, P1, P3, PE1, PE2) Wszystkie mosty wykonywane były w technologii monolitycznej z ustrojami niosącymi z prefabrykowanych belek typu "kujan". Dodatkowo uczestniczyliśmy w tyczeniu oraz inwentaryzacji nasypów, warstw konstrukcyjnych oraz asfaltów.