Opis realizacji

Dzięki doświadczeniu zdobytym przy pomiarach na terenach kolei nie są nam obce techniki pomiaru linii kolejowych. Możemy pochwalić się doświadczeniem zdobytym podczas pomiarów pod stworzenie mapy do celów projektowych linii kolejowej E65 na odcinku Grodziczno–Susz. Dodatkowo dokonywaliśmy pomiarów uzupełniających węzła kolejowego Iława (dworzec), oraz trasy kolejowej E65 Grodziczno-Susz. Podczas prac na terenach kolejowych również uczestniczyliśmy w pomiarach pod mapę do celów projektowych linii kolejowej relacji Warka - Radom oraz dokonywaliśmy pomiaru terenu dworca kolejowego Skierniewice oraz terenów przyległych. Wykonywaliśmy również pomiary pod regulację osi torów kolei relacji Warszawa Zachodnia - Skierniewice. Niewiele osób może się pochwalić, że od Warszawy do Skierniewic całą drogę pokonało pieszo - i to jeszcze po torach.