Opis realizacji

Zdjęcia umieszczone w tej galerii pokazują okres zimowy przed przystąpieniem do właściwego rozpoczęcia robót związanych z budową autostrady A1 - odcinek Nowe Marzy - Toruń. Jak widać mimo zimy część prac była prowadzona. Geodezyjna obsługa w tym okresie była odpowiedzialna za pomiary związane z prowadzeniem prac ziemnych, tyczeniem pali prefabrykowanych oraz ich inwentaryzacją.