Opis realizacji

Nie zawsze czynności geodety związane są ze słoneczną pogodą. Bywało i tak, że prace pomiarowe przeprowadzać należało w nocy. W związku z wysokimi temperaturami panującymi w dzień, płytę ustroju niosącego obiektu  WD-94 betonowano w nocy. Uczestniczyliśmy w pomiarach odkształceń szalunku podczas betonowania, ażeby nie doszło do sytuacji, których następstwa ponieść mogłyby ogromne skutki finansowe.