Opis realizacji

Podczas budowy autostrady A1 odcinek Rusocin - Nowe Marzy zdobywaliśmy doświadczenie w budowie obiektów mostowych. Przedmiotem prac była budowa obiektów WD1, WD2, WD3 wykonywanych w technologii monolitycznej. Ustroje niosące były wylewane "na mokro" a następnie sprężane. Kolejnym z obiektów był wiadukt autostradowy WA-4 wykonywany w technologii nasuwu podłużnego. Wiadukt składał się z dwóch niezależnych płyt niosących długości 168 metrów spoczywających na wspólnych przyczółkach. Wysokość filarów wynosiła przeszło 12 metrów. Kolejnym z zadań w jakim uczestniczyliśmy podczas prac na tym etapie autostrady A1 była budowa punktu poboru opłat w okolicach Rusocina.