Prace wykonywane w 2013 roku

Sporządzenie mapy do celów projektowych pod budowę NiceBay Wakepark(wyciąg nart wodnych).

  • Olsztyn, zatoka Miła

Obsługa budowy centrum handlowego o powierzchni 5000m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  • powiat bartoszycki, miasto Bartoszyce

Lądowisko dla helikopterów na szpitalu MSWiA w Olsztynie.

  • Pomiar powykonawczy zbiorników na pianę pogaśniczą oraz kanalizację deszczową i separator na substancje ropopochodne.

Geodezyjna obsługa budowy - sekcja mostowa

  • droga krajowa DK-16 Biskupiec-Borki Wielkie (obiekty WD1, WD2, WI, WD3, WD4, WD5, PG1, P1, P3, PE1, PE2),