Prace wykonywane w 2012 roku

Geodezyjna obsługa budowy - sekcja mostowa

  • droga krajowa DK-16 Biskupiec-Borki Wielkie (obiekty WD1, WD2, WI, WD3, WD4, WD5, PG1, P1, P3, PE1, PE2),