Prace wykonywane w 2011 roku

Zaprojektowanie szczegółowej osnowy III klasy

  • dla części gminy Jeziorany i miasta Jeziorany

Geodezyjna obsługa budowy autostrady

  • A1 Druga faza Nowe Marzy - Toruń (Obiekty mostowe WA85, WA88, MA89, MA93, WD94, WD95),