Prace wykonywane w 2010 roku

Geodezyjna obsługa budowy autostrady A1

  • Druga faza Nowe Marzy - Toruń (Obiekty mostowe WA85, WA88, MA89, MA93, WD94, WD95),