Prace wykonywane w 2009 roku

Geodezyjna obsługa budowy autostrady A1

  • Druga faza Nowe Marzy - Toruń (Obiekty mostowe WA85, WA88, MA89, MA93, WD94, WD95),

Pomiar sytuacyjno – wysokościowy

  • pod modernizację drogi krajowej E77 oraz pod obwodnicę m. Olsztynka

Tyczenie i pomiar odwiertów geotechnicznych

  • droga S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica

Podziały nieruchomości przyległych do linii kolejowych w celu jej poszerzenia i modernizacji

  • linia kolejowa E65, odcinek Grodziczno – Iława - Susz

Pomiar sytuacyjno-wysokościowy linii kolejowej

  • linia kolejowa relacji Warka - Radom

Pomiar sytuacyjno – wysokościowy

  • terenu dworca kolejowego Skierniewice oraz terenów przyległych

Stabilizacja osnowy realizacyjnej

  • woj.mazowieckie, pow.grójecki, gm.Warka