Prace wykonywane w 2008 roku

Uzupełniający pomiar sytuacyjno-wysokościowy

  • węzła kolejowego Iława (dworzec), oraz trasy kolejowej E65 Grodziczno – Iława – Susz.

Kontrola makroskopowa

  • linia kolejowa E65, odcinek Grodziczno-Iława-Susz

Założenie osnowy realizacyjnej

  • linia kolejowa E65, odcinek Grodziczno – Iława - Susz (308 punktów osnowy),

Pomiar uzupełniający pod obwodnicę Poznania.

Pomiar sytuacyjno-wysokościowy

  • pod modernizację linii kolejowej E65 na odcinku Grodziczno – Susz.

Pomiar pod założenie Ewidencji Gruntów i Budynków

  • miasto Ostrołęka