Prace wykonywane w 2006 roku

Geodezyjna obsługa budowy autostrady A1

  • Etap 1 - odcinek Rusocin - Nowe Marzy (Obiekty PPO, WD1, WD2, WD3, WD4),

Pomiar pod założenie Ewidencji Gruntów i Budynków

  • wieś Rączki