Doświadczenie zawodowe


 • GEODEZJA
  WARMIŃSKA
 • Prace wykonywane w 2014 roku

  Obsługa budowy osiedla mieszkaniowego "Zielony Zakątek"

  • Olsztyn, ul.Dorantta

  więcej...

 • Prace wykonywane w 2013 roku

  Sporządzenie mapy do celów projektowych pod budowę NiceBay Wakepark(wyciąg nart wodnych).

  • Olsztyn, zatoka Miła

  Obsługa budowy centrum handlowego o powierzchni 5000m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  • powiat bartoszycki, miasto Bartoszyce

  Lądowisko dla helikopterów na szpitalu MSWiA w Olsztynie.

  • Pomiar powykonawczy zbiorników na pianę pogaśniczą oraz kanalizację deszczową i separator na substancje ropopochodne.

  Geodezyjna obsługa budowy - sekcja mostowa

  • droga krajowa DK-16 Biskupiec-Borki Wielkie (obiekty WD1, WD2, WI, WD3, WD4, WD5, PG1, P1, P3, PE1, PE2),

  więcej...

 • Prace wykonywane w 2012 roku

  Geodezyjna obsługa budowy - sekcja mostowa

  • droga krajowa DK-16 Biskupiec-Borki Wielkie (obiekty WD1, WD2, WI, WD3, WD4, WD5, PG1, P1, P3, PE1, PE2),

  więcej...

 • Prace wykonywane w 2011 roku

  Zaprojektowanie szczegółowej osnowy III klasy

  • dla części gminy Jeziorany i miasta Jeziorany

  Geodezyjna obsługa budowy autostrady

  • A1 Druga faza Nowe Marzy - Toruń (Obiekty mostowe WA85, WA88, MA89, MA93, WD94, WD95),

  więcej...

 • Prace wykonywane w 2010 roku

  Geodezyjna obsługa budowy autostrady A1

  • Druga faza Nowe Marzy - Toruń (Obiekty mostowe WA85, WA88, MA89, MA93, WD94, WD95),

  więcej...
 • Prace wykonywane w 2009 roku

  Geodezyjna obsługa budowy autostrady A1

  • Druga faza Nowe Marzy - Toruń (Obiekty mostowe WA85, WA88, MA89, MA93, WD94, WD95),

  Pomiar sytuacyjno – wysokościowy

  • pod modernizację drogi krajowej E77 oraz pod obwodnicę m. Olsztynka

  Tyczenie i pomiar odwiertów geotechnicznych

  • droga S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica

  Podziały nieruchomości przyległych do linii kolejowych w celu jej poszerzenia i modernizacji

  • linia kolejowa E65, odcinek Grodziczno – Iława - Susz

  Pomiar sytuacyjno-wysokościowy linii kolejowej

  • linia kolejowa relacji Warka - Radom

  Pomiar sytuacyjno – wysokościowy

  • terenu dworca kolejowego Skierniewice oraz terenów przyległych

  Stabilizacja osnowy realizacyjnej

  • woj.mazowieckie, pow.grójecki, gm.Warka


  więcej...

 • Prace wykonywane w 2008 roku

  Uzupełniający pomiar sytuacyjno-wysokościowy

  • węzła kolejowego Iława (dworzec), oraz trasy kolejowej E65 Grodziczno – Iława – Susz.

  Kontrola makroskopowa

  • linia kolejowa E65, odcinek Grodziczno-Iława-Susz

  Założenie osnowy realizacyjnej

  • linia kolejowa E65, odcinek Grodziczno – Iława - Susz (308 punktów osnowy),

  Pomiar uzupełniający pod obwodnicę Poznania.

  Pomiar sytuacyjno-wysokościowy

  • pod modernizację linii kolejowej E65 na odcinku Grodziczno – Susz.

  Pomiar pod założenie Ewidencji Gruntów i Budynków

  • miasto Ostrołęka

  więcej...

 • Prace wykonywane w 2007 roku

  Geodezyjna obsługa budowy autostrady A1

  • Etap 1 - odcinek Rusocin - Nowe Marzy (Obiekty PPO, WD1, WD2, WD3, WD4),

  więcej...
 • Prace wykonywane w 2006 roku

  Geodezyjna obsługa budowy autostrady A1

  • Etap 1 - odcinek Rusocin - Nowe Marzy (Obiekty PPO, WD1, WD2, WD3, WD4),

  Pomiar pod założenie Ewidencji Gruntów i Budynków

  • wieś Rączki

  więcej...